วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 18

                             บันทึกการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 18 ระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน 2555

วันจันทร์ คุมแถวนักเรียนตอนเช้า หลังจากนั้นเตรียมจัดนิทรรศการของโรงเรียนเพื่อไปโชว์ผลงานต่าง ๆ ในวันมหกรรมวิชาการ ปี 2555 ที่โรงเรียนท่าศาลา ในวันที่ 11-12 ตลอดทั้งวันค่ะ วันอังคารกับวันพุธ ไปร่วมงานวันวิชาการกับนักศึกษาเอกสังคมอีก 2 คน ในงานก็มีกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ จัดนิททรศการได้น่าสนใจและสวยงามมาก ๆ ทางโรงเรียนก็มีโอกาสได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน  8  รายการ นักเรียนทั้งหมด  20 คน ได้เหรียญทองหรืออันดับที่ 1   4 รายการ คือ โครงงานสุขศึกษา การจัดสวนถาดของเด็กพิเศษ การตำน้ำพริก  แต่ทั้งสองวันฝนตกตอนบ่ายทำให้บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความชุลมุน  วันพฤหัสบดี เวรรับนักเรียนหน้าโรงเรียนตอนเช้า เข้าสอนนักเรียนชัน ม.2 พร้อมกับให้นักเรียนเริ่มเคลี่ยงานที่ค้างอยู่ และนั่งสรุปงาน และเริ่มทยอยออกข้อสอบ  วันศุกร์  เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3 และ ม. 1  ออกข้อสอบเพิ่มเติม ช่วยทำเกียรติบัตร ช่วยถ่ายเอกสารเยอะมาก และให้ครูช่วยดูรายงานวิจัยที่ทำเสร็จแล้วเพื่อที่จะนำคำแนะนำไปปรับปรุงแก้ไข และหาเอกสารข้อมูลที่จะมาใช้นำเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และต้องคิดนวัตกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอนในวชาคณิตศาสตร์ มา 1 นวัตกรรม เพื่อส่งให้ผู้อำนวยการโรงเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น