วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 16


วันจันทร์ คุมแถวนักเรียนตอนเช้าช่วยให้นักเรียนสมัคร elearning โรงเรียน ตลอดทั้งวันซึ่งจะมีนักเรียนสลับชั้นกันเข้ามาสมัคร และในช่วงเย็นช่วยพิมพ์แบบฟอร์มแบบตรวจการเข้าเรียนรายวิชาของนักเรียน  วันอังคารมาถึงโรงเรียนก็ถ่ายเอกสารหนังสือราชการจำนวน 4 ฉบับ แล้วแจกให้ครูผู้รับผิดชอบ พร้อมเก็บหนังสือสำเนาเก็บ ตอนเช้าทำกิจกรรมคณิตศาสตร์  เข้าสอนนักเรียนชั้น  ป.5ม.2 และ ป.4โดยให้นักเรียนเรียนกับ elearning  ท่าน ผอ. เรียกประชุมนักศึกษาเรื่องแผนการสอน การลงเวลามาปฏิบัติงาน การลากิจ และที่สำคัญคือการควบคุมชั้นเรียนของช่วงชั้นที่ 2 และ 3 หลังจากประชุมเสร็จ ก็ทำแผนการสอนเพิ่มเติมเพื่อที่จะส่งให้ทันเวลา ซึ่งมีแค่ 1 หน่วยของ ม.3  ทำใบกิจกรรมให้นักเรียนชั้น ม.2 และ ม.1 ไว้ล่วงหน้า  และช่วยครูในเรื่องของการใช้ระบบ elearning  และถ่ายเอกสารใบลาเพิ่มเติม  วันพุธ  เข้าสอนนักเรียนชั้น ม1 -3 ตามลำดับ  ช่วงบ่ายทำแผนการจัดการเรียนรู้ ช่วยปริ้นงาน และถ่ายเอกสาร และตอนเย็นก็ตกแต่งแปลงผักที่เหลือ ซึ่งเหลือแค่ 2 แปลง เพราะต้นผักกาดกวางตุ้งไม่ค่อยขึ้น เพราะอาการร้อนมากในช่วงนั้น วันพฤหัสบดี รับนักเรียนหน้าโรงเรียน ดูแลควบคุมแถวตอนเช้า  หลังจากเลิกแถว ผอ. ให้ปริ้นเนื้อหากลุ่มสาระต่าง ๆ จาก elearning วันนี้มีสอนในคาบแรกก็เลยไปสั่งงานให้นักเรียนทำแทน  ช่วยลงทะเบียนหนังสือรับ และทำแผนการจัดการเรียนรู้  ช่วยพิมพ์หนังสือราชการ ส่วนวันศุกร์  เข้าสอนนักเรียนชั้น ม .3 โดยให้สอบย่อยใน elearning  และ ม.1 ช่วยเตรียมอาหารว่างให้แขกผู้ที่มาประชุมจำนวน 15 ท่าน  ตักข้าวให้นักเรียน  ช่วงบ่ายช่วยทำคู่มือการใช้ elearning ตลอดบ่ายค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น