วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 15

                                      บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของสัปดาห์ที่ 15
                                              ตั้งแต่วันที่ 20-24 สิงหาคม 2555

วันจันทร์กับวันอังคาร ลาหยุด วันพุธ ควบคุมแถวตอนเช้า ประชุมครูและนักศึกษาเรื่องการแข่งขันทักษะวิชาการซึ่งหนูมีหน้าที่พานักเรียนมัธมยมไปแข่งขันที่โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ แข่งขันในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ซึ่งจะมีการแข่งขันในตอนเช้าของวันที่ 23 หลังจากที่ประชุมเสร็จก็ฝึกซ้อมนักเรียนตลอดทั้งวัน  วันพฤหัสบดี  พานักเรียนไปแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  2 รายการ ซึ่งเป็นนักเรียนชั้น ม. 2 ทั้ง  3 คน ไปทั้งวันเลยค่ะ ซึ่งแข่งการสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม  GSP ได้อันดับที่ 3 จากผู้เข้าร่วมทั้งหมด 5 โรงเรียน  ส่วนวันศุกร์ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 3 และ ม. 1  หลังจากนั้น ผอ .ให้ตรวจสอบ ระบบ elearning ของโรงเรียน  ทำแผนการจัดการเรียนรู้ การวิจัยพื้นฐานแค่บางส่วน  ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น