วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 14

                                                       บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของสัปดาห์ที่ 14
                                                              ตั้งแต่วันที่ 13-17 สิงหาคม พ.ศ 2555

วันจันทร์ เป็นวันหยุดชดเชยวันแม่ วันอังคาร กิจกรรมสาระน่ารู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2 ทำแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคบ่ายช่วยฝึกซ้อมการแข่งขันในรายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อเตรียมให้นักเรียนไปแข่งขันทักษะวิชาการ และรดน้ำพืชผักสมุนไพร วันพุธ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1 - ม.3  ตามลำดับ ช่วยถ่ายเอกสารฝ่ายธุรการ เดินหนังสือ ช่วยฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทักษะวิชาการ  วันพฤหัสบดี รับนักเรียนหน้าโรงเรียน ดูแลแถวตอนเช้า เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2  ทำแบบสอบถามผู้ปกครอง เกี่ยวกับการไปปฏิบัติศาสนกิจในทุกตอนเที่ยงของวันศุกร์ และในเวลาเดียวกันนั้นก็ช่วยฝึกซ้อม GSP ไปด้วย 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น