วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 17                                                          ระหว่าวันที่ 3-7 กันยายน  2555


วันจันทร์ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.1  ทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตักข้าวให้นักเรียน ช่วงบ่ายช่วยงานฝ่ายธุระการ เช่น ถ่ายเอกสาร ทำเกียรติบัตรให้กับครูและนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการแข่งขันวิชาการ วางแผนการไปเยี่ยมบ้านพร้อมกับครูที่รับผิดชอบ  ป.1 วันอังคาร กิจกรรมสาระน่ารู้คณิตศาสตร์ วันนี้มีสอนในคาบแรก แต่ให้นักเรียนเรียนกับดาวเทียมเพราะ ผอ.ให้เตรียมงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มท่าศาลา 1 และหนูได้มีส่วนร่วมในการจัดอาหาร และบริการต่าง ๆ พร้อมทั้งยังได้มีส่วนร่วมในการได้นั่งฟังตลอดการประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าว เสร็จสิ้นตอน เที่ยงตรงพอดี ช่วงบ่าย ผอ. ให้เก็บข้อสอบการจัดการความรู้จากคุณครูทุกท่านแล้วนำมา สรุปคำตอบ พร้อมทั้งทำแบบฟอร์มให้สวยงาม และให้สำรวจ แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน สื่อ นวัตกรรม ว่าในปีที่ผ่านมาหรือในภาคการศึกษานี้คุณครูแต่ละท่านมีผลงานอะไรบ้าง พร้อมทั้งสรุปลงในแบบฟอร์มที่สวยงาม ซึ่ีงวันนี้ทำงานกลับถึงบ้าน หกโมงเย็น วันพุธและวันพฤหัสบดี ลากิจเนื่องจากแม่ไม่สบายก็เลยขอลาหยุดกระทันหันเพื่อดูแลแม่ ส่วนวันศุกร์ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.1 นั่งสรุปงาน ช่วงบ่าย ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้น ป.1 ซึ่งวันนี้ทางโรงเรียนให้นักเรียนพักรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จก็ปล่อยให้นักเรียนกลับบ้านเพื่อไปรอคุณครูที่บ้านค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น