วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ 19

                       การบันการปฏิบัติงานปะจำวันระหว่างวันที่ 24-28 กันยายน 2555
วันจัทร์  ช่วยถ่ายเอกสารแนวข้อสอบให้ครู ดูแลควบคุมแถวตอนเช้า เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.1 ทำโครงการสอนและนวัตกรรมการเรียนรู้  หลังจากนั้นเป็นต้นไปคุณครูช่วนให้ไปช่วยสอนนักเรียนชั้น ป.1 ใช้แท็บแล็ตในการเรียนรู้ นักเรียนทุกคนที่ได้เล่น ดีใจมาก ๆ และเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นสำหรับทั้งนักเรียนและครูวันนี้รู้สึกเหนื่อยเป็นพิเศษแต่ก็มีความสุขมากไปพร้อม ๆกัน เมื่อเห็นนักเรียนสนุกและมีความสุขกับการเรียนโดยใช้แท็บแล็ต  วันอังคาร กิจกรรมหน้าเสาธง เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3 ออกข้อสอบ ม.1 และช่วยดูแลความเรียบร้อยตอนสอบเขียนตามคำบอกของนักเรียนชั้น ป.3  จำนวน 100  คำ  จากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 และช่วยครูทำแบบฟอร์มการพิจารณาความดีความชอบ  วันพุธ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1 - ม. 3  ช่วยสอบวิชาการจัดการความรู้ใน UTQ แทนครู ตลอดทั้งบ่ายค่ะ  วันพฤหัสบดี รับนักเรียนหน้าโรงเรียนตอนเช้า เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2 ช่วยสอบ UTQ  ต่อ อาจารย์ของคณะครุศาสตร์มานิเทศก์ ทำแฟ้มสะสมผลงานนักเรียนทั้ง ม.1 ม.2 และ  ม. 3 และได้ลงไปมีส่วนร่วมในการอบรมฝึกอาชีพระยะสั้นจำนวน 5 วัน คือให้นักเรียนได้ฝึกทำกรงนก
ส่วนวันศุกร์  เข้าสอนนักเรียนชั้น ม .3  และ ม.1 ตรวจงานนักเรียนและสรุปงานบางส่วน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น